Sunday, February 23, 2014

Lirik Al-Kaunu Adlo’a

Lirik Al-Kaunu Adlo’a

Download Gratis Lagu Mp3 Sholawat Baca Teks Syair Qasidah Lirik Al-Kaunu Adlo’a terlengkap dan terbaru di Sholawatku.Com (5.0)

Lirik Al-Kaunu Adlo’a

Baca Teks Syair Qasidah Lirik Al-Kaunu Adlo’a

هذه القصيدة الگون اضاء
Qosidah al Kaunu Adlo’a minki Makkah Syarifah (Jadi teranglah jagad raya sebab engkau wahai Makkah yang mulia)

الگون اضاء منك مکة شريفة
Alkaunu adloo-a minki Makkah syariifah

هيابنا نسعی ونقبل گعبة المحروسة
Hayyaa binaa nas’aa wa nuqobbil ka’batal mahruusah

طلعوا عرفات ولبوا نالوا مناهم
Thola’uu ‘arofaati wa labbuu naaluu munaahum

صلو بمنی ياعينی ضحوا ضحياهم
Sholluu biminaa yaa ‘ainii dlohhuu dlohayaahum

شربوا من زمزم گأسا ايا هناهم
Syaribuu min zamzama ka,san ayaa hanaahum

ترکوا الذنوب جميعا رحلوا بلاهم
Tarokuudz-dzunuuba jamii’an rohaluu balaahum

رحلوا بالليل وساروا قصدو المدينة
Rohaluu billaili wa saaruu qoshoduul Madiinah

لزيارة طه شفيعا للمذنبين
Li ziyaaroti Thooha syafii’an lilmudznibiina

دخلوا المدينة وصلوا أمام الحضرة
Dakholuul Madiinah wa sholluu amaamal hadlroh

مسکوا الشباك ونادوا ياأباالزهراء
Masakuusy-syubbaaka wa naaduu yaa Abaaz-Zahroo’

أرجوك يا احمد غثنا منك بنظرة
Arjuuka yaa Ahmada ghitsnaa minka binadhroh

بابی بکر وعمر والباقی العشرة
Bi Abii Bakrin wa ‘Umar wal baaqiil ‘asyroh

مسکوا الشباك ونالوا منه الشفاعة
Masakuusy-syubbaaka wa naaluu minhusy-syafaa’ah

لو گان عليه ذنوب ملء البحار
Lau kaana ‘alayhi dzunuubun mil-al bihaari

No comments:

Post a Comment