Wednesday, March 26, 2014

Lirik Ya A’azza Jawahiril ‘Uqud

Lirik Ya A’azza Jawahiril ‘Uqud

Download Gratis Lagu Mp3 Sholawat Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya A’azza Jawahiril ‘Uqud terlengkap dan terbaru di Sholawatku.Com (5.0)

Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya A’azza Jawahiril ‘Uqud

ياأعز جواهر العقود ويا خلاصة إکسير سر الوجود،

Yâ a’azza jawâhiril ‘uqûdi wa yâ khulâshota iksîri sirril wujûdi
Wahai orang yang termulia laksana untaian mutiara dan emas murni rahasia yang ada.

مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود،

Mâdihuka qôshirun walaw jâ-a bibadzlil majhûd
Orang yang memujimu merasa kekurangan walaupun dengan mengerahkan seluruh kekuatannya.

وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الگرم والجود

Wa wâshifuka ‘âjizun ‘an hashri mâ hawaita min khishôlil karomi wal jûdi
Dan orang yang mensifatimu merasa tak berdaya melukiskan apa yang meliputi engkau dari tingkah laku yang mulia dan pemurah.

الگون إشارة وأنت المقصود

Alkawnu isyârotun wa antal maqshûdu
Alam semesta isyarat dan engkaulah yang menjadi tujuan,

يا أشرف من نال المقام المحمود

Yâ asyrofa man nâlal maqômal mahmûd
wahai orang termulia yang telah memperoleh kedudukan yang terpuji.

وجاءت رسل من قبلك لکنهم بالرفعة والعلا لك شهود

Wa jâ-at rusulun min qoblika lâkinnahum birrif’ati wal ‘ulâlaka syuhûdun
Dan telah datang para rasul sebelum engkau, tetapi mereka bersaksi atas kemuliaan dan keluhuran serta ketinggian derajatmu.

***
sumber: Ad-da’i ilallah Habibana Munzir al-Musawwa & kitab Maulid ad-Diba’i

No comments:

Post a Comment