Thursday, March 27, 2014

Lirik Ya Rasulallah Ya Nabi (Isyfa’ Lana)

Lirik Ya Rasulallah Ya Nabi

Download Gratis Lagu Mp3 Sholawat Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya Rasulallah Ya Nabi terlengkap dan terbaru di Sholawatku.Com (5.0)

Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya Rasulallah Ya Nabi

ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻳﺎ ﻧﺒﻲ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻄﻠﺒﯽ يانبي

Yâ Rosûlallâh, yâ nabî Lakasy-syafâ’ah wa hâdzâ mathlabî yâ nabî
Wahai Rosulullah, wahai Nabi, Engkaulah pemilik syafa’at, dan itulah tujuanku wahai Nabi

ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﯽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ   ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﻳﺎﺧﻴﺮ ﺍﻷﻧﺎﻡ

Antal murtajâ yaumaz-zihâm  Isyfa’ lanâ yâ khoirol anâm
Kau lah harapan kami di hari kebangkitan. Berikanlah syafa’at bagi kami wahai sebaik baik manusia

ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ  ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ يانبي

Isyfa’ lanâ.. yâ habîbanâ  Lakasy-syafâ’ah, yâ Rosûlallâh Yâ nabî
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami. Kau lah pemilik syafa’at, wahai Rosulullah, wahai Nabi.

لذنا ﺑﻚ ﻳﺎﺣﺒﻴﺐ   ﺃﻧﺖ ﻟﻠﺨﻠﻖ ياﻃﺒﻴﺐ

Ludznâ bika yâ habîbu Anta lil kholqi yâ thobîbu
Kami berlindung padamu wahai yang tercinta. Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar.

ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ  ﻳﺎﺣﺒﻴﺒﻨﺎ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ يانبي

Isyfa’ lanâ.. yâ habîbanâ  Lakasy-syafâ’ah yâ Rosûlallâh yâ nabî
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami. Kau lah pemilik syafa’at, wahai Rosulullah, wahai Nabi.

No comments:

Post a Comment