Thursday, March 27, 2014

Lirik Ya Sayyidi Ya Habiballah

Lirik Ya Sayyidi Ya Habiballah

Download Gratis Lagu Mp3 Sholawat Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya Sayyidi Ya Habiballah terlengkap dan terbaru di Sholawatku.Com (5.0)

Baca Teks Syair Qasidah Lirik Ya Sayyidi Ya Habiballah

ياسيدی ياحبيب الله ياسندی
Yaa Sayyidii yaa habiiballaahi yaa sanadii

ويا ملاذی ويا رکنی ويا وزری
Wa yaa malaadzii wa yaa ruknii wa yaa wazarii

ويا غياثی وياگهفی ويا ثقتی
Wa yaa ghiyaatsii wa yaa kahfii wa yaa tsiqotii

ويا سروری ويا روحی ويا وطری
Wa yaa suruurii wa yaa ruuhii wa yaa wathorii

ويا وارد الأنس والأفراح فی السحر
Wa yaa waaridal unsi wal afroohi fissahari

أزحت ما بفؤادی من لظی الگدر
Azahta maa bi fu-aadii min ladhool kadar

ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل
Naasyadtukallaaha hal juztal ‘aqiiqo wa hal

مررت بالأرض ذات الماء والشجر
Marorta bil ardli dzaatal maa-i wasysyajar

أرض بها سحب الإفضال ممطرة
Ardlin bihaa suhubul ifdlooli mumthiroh

محضرة الترب بالأعشاب والزهر
Muhdlorroh at-turbi bil a’syaabi wazzahar

بها المسرة والأفراح دائمة
Bihaal-masarrotu wal afroohu daa-imatu

يافوز سکانها بالخير والظفر
Yaa fauza sukkaanihaa bil khoiri wadh-dhofar

أنی لأذکرها يوما وبی حزن
Annii la-adzkuruhaa yauman wabii hazan

فيرحل الحزن من قلبی مع الضجر
Fayarhalul huznu min qolbii ma’adl-dlojar

حوت حبيبا به الأکوان عاطرة
Hawat habiiban bihil akwaanu ‘aathirotu

يضوع رياه فی سهل وفی وعر
Yadluu’u royyaahu fii sahlin wa fii wa’ari

No comments:

Post a Comment